Катетри Въздушна Система

уродинамика

Абдоминален Катетер

Абдоминален Катетер

Приложения: Въздушна Система, цистотонометрия, профилометрия, уродинамика
Едносензорен Катетер за цистотонометрия

Едносензорен Катетер за цистотонометрия

Приложения: Въздушна Система, цистотонометрия, уродинамика
Двусензорен Катетер

Двусензорен Катетер

Приложения: Въздушна Система, цистотонометрия, профилометрия, уродинамика

аноректална манометрия

Катетер Аноректална Манометрия

Катетер Аноректална Манометрия

Приложения: Въздушна Система, Аноректална Манометрия

Хирургични конци

Quill™ Knotless Tissue-Closure Device

Quill™ Knotless Tissue-Closure Device

Приложения: orthopedic gynecologic plastic urological surgery

ПАРТНЬОРИ

< >
За нас
Контакти

София 1799, Младост 2, бл.262

Телефон/факс: (02) 974 4118

Мобилен: (088) 424 85 15

Ел. поща: info@medical-bg.info