Трансдюсери

Хирургия

8809 Хокейстик Трансдюсер

8809 Хокейстик Трансдюсер

Приложения: съдова хирургия, обща хирургия, мускулно-скелетна диагностика, малки структури, интервенционални процедури
8814 Интраоперативен Двупланов Трансдюсер

8814 Интраоперативен Двупланов Трансдюсер

Приложения: интраоперативно под ехографски контрол: аблазия на тумор, (RF, Microwave) Биопсия, RF аблазия, дренаж
8815 I-формен Интраоперативен Трансдюсер

8815 I-формен Интраоперативен Трансдюсер

Приложения: интраоперативен, биопсия и RF аблазия под ехографски контрол, педиатрия
8816 Т-формен Трансдюсер

8816 Т-формен Трансдюсер

Приложения: интраоперативно абдоминално изобразяване, контраст
8824 Т-формен Интраоперативен Трансдюсер

8824 Т-формен Интраоперативен Трансдюсер

Приложения: интраоперативна и съдова хирургия, контраст, 3D freehand, чернодробни операции

ПАРТНЬОРИ

< >
За нас
Контакти

София 1799, Младост 2, бл.262

Телефон/факс: (02) 974 4118

Мобилен: (088) 424 85 15

Ел. поща: info@medical-bg.info